متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت راهبردی نوین برند_کاپفرر_ The New Strategic Brand Management_Kapferer_4th ed

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت راهبردی نوین برند_کاپفرر_ The New Strategic Brand Management_Kapferer_4th ed

متن کامل انگلیسی_کتاب_ مدیریت راهبردی نوین برند_کاپفرر_ The New Strategic Brand Management_Kapferer_4th ed

 مدیریت راهبردی نوین برند
جی . ان .کاپفرر
The New Strategic Brand Management
2008
Kapferer_4th ed_ 577pages
 …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *