متن کامل انگلیسی _ کتاب_مدیریت دارایی های فیزیکی – یک آناتومی _ َAsset Management-an anatomy_IAM_v3_2015

متن کامل انگلیسی _ کتاب_مدیریت دارایی های فیزیکی - یک آناتومی _ َAsset Management-an anatomy_IAM_v3_2015

متن کامل انگلیسی _ کتاب_مدیریت دارایی های فیزیکی – یک آناتومی _ َAsset Management-an anatomy_IAM_v3_2015

متن کامل انگلیسی _ مدیریت دارایی های فیزیکی – یک آناتومی
Asset Management-an anatomy
Institute of Asset Management_IAM
_v3_2015
84pages…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *